Семинар на тему „Право о праву животиња“

Катедра за теорију државе и права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу организује семинар на тему „Право о праву животиња“.

Семинар ће бити одржан на Правном факултету у Крагујевцу 21. априла 2018. године (субота) у периоду од 10,00-13,30 часова. Биће обрађена питања биолошког аспекта односа између човека и животиња, као и њихов правни оквир (теоријски, позитивно-правни, грађанско-правни и кривично-правни аспект). Осим професора Правног факултета, учешће у раду Семинара узеће и ветеринарски стручњаци, као и представници Удружења за заштиту животиња „Црвена шапица“.

Заинтересовани студенти могу се пријавити лично сараднику Андрији Поповићу (кабинет А211, сваког радног дана од 08,00-18,00 часова). Рок за пријаву је до 11. априла 2018. године.