Корисничко име се уноси БЕЗ @jura.kg.ac.rs.
Пример: ако је адреса korisnik@jura.kg.ac.rs
уноси се Корисничко име korisnik

Уколико и даље не можете да се снађете
контактирајте Информациони центар

Правни факултет у Крагујевцу - Webmail  ●  подршка