Почетак
Јавна набавке мале вредности бр. 2/2018
уторак, 20 март 2018
На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервисана набавка - ДОБРА - канцеларијски материјал Редни број јавне набавке: 2/2018

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2018:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2018:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2018

 
< Претходно   Следеће >