Почетак
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2019

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА - Набавка електричне енергије. Редни број јавне набавке: 1/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2019:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2019: 

 
< Претходно   Следеће >