Почетак
Јавна набавка мале вредности бр. 2/2019
понедељак, 25 фебруар 2019

На основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови - Завршни грађевински радови Редни број јавне набавке: 2/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2019:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2019: 

 
< Претходно   Следеће >