Почетак
VI мајско саветовање Штампај
Научно-наставно веће Правног факултета у Крагујевцу донело је Одлуку да Институт за правне и друштвене науке организује међународни научни скуп "Либерализам и заштита конкуренције". Скуп је одржан на Правном факултету у Крагујевцу 4-5 маја 2010. године.

Либерални концепт, на коме почива економско уређење ЕУ, који се заснива на слободи кретања људи, капитала, роба и услуга, требао би да омогући, односно да допринесе унапређењу конкурентских односа на тржишту.

Овај концепт у знатној мери искључује или ограничава правни либерализам. У циљу заштите конкуренције предузимају се различите мере: ограничава се аутономија учесника привредног живота доношењем правила којима се спречавају монополски споразуми и злоупотреба доминантног положаја на тржишту; обезбеђује контрола спајања привредних друштава; спречава антиконкуренцијска државна помоћ привредним субјектима; сузбијају радње нелојалне утакмице и шпекулативни поступци.

Ово саветовање треба да покаже колика је моћ или немоћ правних норми да сачувају позитивне и отклоне негативне ефекте либералног концепта, с обзиром да он доприноси формирању и деловању моћних мултинационалних компанија. При томе, као правни оквир за анализу треба да послужи новодонети Закон о заштити конкуренције, Закон о контроли државне помоћи, као и Закон о трговини, који ће бити донет у 2010. години.

4. мај 2010:

 
< Претходно   Следеће >