Почетак
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2019
петак, 08 март 2019

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („СГ РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Записника број: 520/4 од 01.03.2019. године, сачињен од стране Комисије именоване решењем број: 520/1 од 18.02.2018. године, декан Факултета доноси ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА о обустави поступка ЈНМВ 1/2019:

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка ЈНМВ 1/2019:

 
< Претходно   Следеће >