Јавна набавке мале вредности бр. 4/2015 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39. и чл. 60. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правни факултет у Крагујевцу упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра - рачунарска опрема и материјал Редни број јавне набавке: 4/2015.

Детаљније...
 
Јавна набавке мале вредности бр. 3/2015 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС" бр. 124/2012), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Радови - Изградња зграде, поправка крова - Редни број јавне набавке: 3/2015.

Детаљније...
 
Јавна набавке мале вредности бр. 5/2015 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС" бр. 124/2012), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Услуге - Услуге штампања - Редни број јавне набавке: 5/2015.

Детаљније...
 
Јавна набавке мале вредности бр. 1/2015 - 2 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС" бр. 124/2012), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Резервисана набавка- Добра - канцеларијски материјал- Редни број јавне набавке: 1/2015.

Детаљније...
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 109 став 1, а у вези са чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124-2012), декан правног факултета доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 - 494, набавка добара - Канцеларијски материјал.

Детаљније...
 
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС" бр. 124/2012), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Резервисана набавка- Редни број јавне набавке: 1/2015.

Детаљније...
 
Јавна набавке мале вредности бр. 1/2014 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("СГ РС", бр.124/12), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Резервисана набавка - Добра - канцеларијски материјал Редни број јавне набавке: 1/2014.

Детаљније...
 
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2013 Штампај
Јавне набавке

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр.124/12), Правни факултет у Крагујевцу упућује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Добра - Набавка тридесет иностраних серијских публикација Претплата за 2014. годину - Редни број јавне набавке: 1/2013

Детаљније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Резултати 10 - 17 of 17