Данијела Глушац

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНИКУ / САРАДНИКУ

Данијела Глушац

   Број кабинета:
-

Телефон у кабинету:
+381 34 306 ---

Адреса електронске поште:
-

Ангажован на предмету/предметима:
-

Наставничко/сарадничко звање:
научни сарадник

Термин пријема студената:
-

CURRICULUM VITAE: 
-