QR код
Мисија и визија
  • Мисија

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, чији је оснивач Влада Републике Србије, као високошколска установа специјализована за проучавањe и унапређивање правне науке и правне праксе, обезбеђује највише стандарде у високом образовању, подстиче интелектуални и лични развој, спроводи релевантна истраживања и пружа услуге за окружење.

  • Визија

Правни факултет у Крагујевцу је посвећен циљу, да остваривањем савремених студијских програма, постане регионални лидер у високом образовању. Тежњу за лидерском позицијом у региону, Правни факултет у Крагујевцу правда манифестовањем квалитетних и савремених образовних програма, подстицањем различитости и укључивањем заједнице у активности Факултета. Изванредни услови за стицање адекватних знања и вештина, студентима Правног факултета у Крагујевцу омогућују конкурентност при запошљавању. Правни факултет у Крагујевцу сталном едукацијом запослених и системом контроле квалитета обезбеђује да студенти буду увек на првом месту.