QR код
Почетак arrow Факултет arrow О факултету arrow Основни задаци и циљеви
Основни задаци и циљеви високошколске установе

Основни задаци и циљеви високошколске установе  

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања у Србији и утврђени Законом о високом образовању Републике Србије.

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, у оквиру своје основне делатности, развија образовни, стручни и научно–истраживачки рад у области правних наука. Поред постојећих, Правни факултет спроводи и нове образовне стандарде у складу са Болоњском декларацијом ради унапређивања образовног процеса и квалитета наставе. На овај начин студентима се омогућава да стекну теоријска и стручна знања и професионалне вештине на савременом образовном нивоу у циљу креативног рада и успешног запошљавања у Републици Србији и иностранству. Такође, у циљу стицања практичних знања и искустава од стране студената, Правни факултет сарађује са правосудним органима, привредним субјектима, центрима за социјални рад, казнено-поправним установама, државном управом и локалном самоуправом и дипломатско-конзуларним службама. Факултет развија сарадњу и са њему сродним установама у земљи и свету, чиме се омогућава размена наставника, сарадника и студената, али и унапређује образовна и научна делатност. Прихватањем и применом новог система управљања квалитетом Правни факултет обезбеђује достизање високих домаћих и међународних стандарда квалитета образовног, стручног и научно-истраживачког рада. Крајњи циљ Правног факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у области права, као и подизање општег нивоа правне свести као једног од битних елемената у грађењу правне државе. Такође, унапређивањем наставних програма, повезивањем са међународним и домаћим установама, Правни факултет у Крагујевцу има за циљ и да постане један од кључних носилаца развоја правне струке и науке у Републици Србији.