Почетак arrow Наставно особље arrow Избори наставника и сарадника arrow Конкурс за избор сарадника у настави
Конкурс за избор сарадника у настави
среда, 09 новембар 2022

Декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 73. став 1. тачка 40. Статута Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, донео је 02.11.2022. године Одлуку да се објави

К О Н К У Р С
за избор сарадника у настави на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу

Расписује се конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, и то:

1. Једног сарадника у настави, за научну област ПРАВНЕ НАУКЕ - ужу грађанскоправну научну област, на одређено време од једне (1) године.

Услови: студент мастер академских или специјалистичких студија из науче области за коју се бира, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8), на период од једне године, са условима из члана 83. Закона о високом образовању и члана 117. и 127. Статута Правног факултета у Крагујевцу.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72. став 4. Закона о високом образовању, слати на адресу:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Јована Цвијића 1

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 
< Претходно   Следеће >