Почетак
Акредитација

Акредитација студијског програма Мастер академских студије (МАС) - Права са 11 модула


Верификација акредитације
ОАС - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА-УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ И БЕЗБЕДНОСТ:


Други циклус акредитације за обављање високообразовне делатности

Документација за други циклус акредитације Факултета и студијских програма:

На основу одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, Правни факултет у Крагујевцу је акредитован као високошколска установа, чиме је успешно прошао кроз процес провере испуњења обавеза у погледу стандарда квалитета за обављање високообразовне делатности.


Први циклус акредитације за обављање високообразовне делатности

На основу одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, Правни факултет у Крагујевцу је акредитован као високошколска установа, чиме је успешно прошао кроз процес провере испуњења обавеза у погледу стандарда квалитета за обављање високообразовне делатности.


Акредитација за обављање научноистраживачке делатности