Историјат Штампај

Правни факултет у Крагујевцу

 

malipecatliceja.gifИзучавање права у Крагујевцу отпочело је још у XIX веку, тачније школске 1840/41. године на тек основаном правословном одељењу Лицеја Књажевства Српског. Студирање правних наука поново је почело после 130 година, оснивањем Одељења Правног факултета из Београда 1972. године.

Као самостална институција у области високог образовања, Правни факултет у Крагујевцу ради од 1976. године, када је удруживањем са још пет факултета и два института основао Универзитет у Крагујевцу. Од оснивања па до 31.12.2008. године на Факултету је дипломирао 4041 студент, 10 лица је стекло стручни назив специјалисте, академски назив магистра правних наука стекло 96 лица , а докторску дисертацију одбранио 61 кандидат.