QR код
Савет факултета

САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Председник Савета Факултета

др Јелена Вучковић, редовни професор

Заменик Председника Савета Факултета

Зоран Јевтић, главни администратор мреже 

Изабрани чланови - представници Факултета:

I Представници из реда наставне јединице:

1. др Нада Тодоровић, редовни професор
2. др Јелена Вучковић, ванредни професор
3. др Славко Ђорђевић, ванредни професор
4. др Вељко Влашковић, доцент
5. др Миливоје Лапчевић, доцент
6. др Борко Михајловић, доцент
7. Мина Станчић, асистент

II Представници из реда ненаставних радника:

1. Зоран Јевтић, главни администратор мреже

Представници из реда студената:

1. Давид Достанић
2. Илина Бањанац
3. Марко Милошевић

Представници оснивача: Решење Владе РС- 24 број: 119-11042/2018 од 16.11.2018. године

1. др Иван Мачужић, ван. проф. - Факултет инжењерских наука КГ
2. Тијана Јеремић, дипл. филолог из Крагујевца
3. Слободан Булатовић, дипл. правник из Крагујевца