QR код
Савет факултета

САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Председник Савета Факултета

др Дејан Матић, ванредни професор

Заменик Председника Савета Факултета

Зоран Јевтић, главни администратор мреже 

Изабрани чланови - представници Факултета:

I Представници из реда наставне јединице:

1. др Бојан Урдаревић, редовни професор
2. др Дејан Матић, ванредни професор
3. др Вељко Турањанин, ванредни професор
4. др Миливоје Лапчевић, доцент
5. др Борко Михајловић, доцент
6. др Тамара Ђурђић Милошевић, доцент
7. др Вишња Ранђеловић, доцент
8. Никола Милосављевић, асистент

II Представници из реда ненаставних радника:

1. Зоран Јевтић, главни администратор мреже

Представници из реда студената:

1. Лука Дамњановић
2. Александар Драгутиновић
3. Душан Малетић

Представници оснивача: Решење Владе РС- 24 број: 119-6737/2023 од 27.07.2023. године

1. Слободан Булатовић, дипл. правник
2. Невена Митровић, мастер учитељ
3. Владо Петрушић, мастер економије
4. Данијела Костадиновић Видојевић, дипл. правник
5. Ивана Ћупић, дипл. правник