QR код
Савет факултета

САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Председник Савета Факултета

др Јелена Вучковић, ванредни професор

Заменик Председника Савета Факултета

Зоран Јевтић, главни администратор мреже 

Изабрани чланови - представници Факултета:

I Представници из реда наставне јединице:

1. др Нада Тодоровић, редовни професор
2. др Славко Ђорђевић, редовни професор
3. др Јелена Вучковић, ванредни професор
4. др Вељко Влашковић, ванредни професор
5. др Вељко Турањанин, ванредни професор
6. др Миливоје Лапчевић, доцент
7. др Борко Михајловић, доцент
8. Мина Станчић, асистент

II Представници из реда ненаставних радника:

1. Зоран Јевтић, главни администратор мреже

Представници из реда студената:

1. Давид Достанић
2. Јована Нешовановић
3. Милош Петровић

Представници оснивача: Решење Владе РС- 24 број: 119-2956/2021 од 01.04.2021. године

1. Слободан Булатовић, дипл. правник
2. др Радојко Дамјановић 
3. Невена Митровић, мастер учитељ
4. др Гордана Тодоровић
5. Владо Петрушић, мастер економије