Савет факултета

САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Председник Савета Факултета

Зоран Јевтић, главни администратор мреже 

Изабрани чланови - представници Факултета:

I Представници из реда наставне јединице:
1. др Нада Тодоровић, редовни професор
2. др Драгица Живојиновић, редовни професор
3. др Нина Планојевић, редовни професор
4. др Бојан Урдаревић, ванредни професор
5. др Зоран Јовановић, ванредни професор
6. др Дејан Матић, ванредни професор
7. др Јелена Вучковић, доцент
8. др Борко Михајловић, доцент
9. Јована Брашић, асистент 

II Представници из реда ненаставних радника:

1. Зоран Јевтић, главни администратор мреже
2. Драгана Лекић, библиотекар-виши књижничар

III Представници из реда студената: 

1. Јована Станковић
2. Марко Ђорђевић
3. Александар Стојковић

IV Представници оснивача: Решење Владе РС- 24 број: 119-11042/2018 од 16.11.2018. године

1. др Иван Мачужић, ван. проф. - Факултет инжењерских наука КГ
2. Тијана Јеремић, дипл. филолог из Крагујевца
3. Слободан Булатовић, дипл. правник из Крагујевца