Савет факултета Штампај

САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Председник Савета Факултета

др Славко Ђорђевић, ванредни професор 

Изабрани чланови - представници Факултета:

I Представници из реда наставне јединице:

1. др Нада Тодоровић, редовни професор
2. др Драгица Живојиновић, редовни професор
3. др Нина Планојевић, редовни професор
4. др Бојан Урдаревић, ванредни професор
5. др Зоран Јовановић, ванредни професор
6. др Јелена Вучковић, доцент
7. Јована Брашић, асистент
8. Борко Михајловић, асистент 

II Представници из реда ненаставних радника:

1. Зоран Јевтић, главни администратор мреже
2. Драгана Лекић, библиотекар-виши књижничар

III Представници из реда студената: 

1. Јована Станковић
2. Стефан Васић
3. Александар Стојковић