Почетак arrow Студенти arrow Студентски парламент
Студентски парламент Штампај

Студентски парламент Правног факултета има 25 чланова и 5 ресора:

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

E-mail

Стефан Јовановић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Милан Донић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Бојан Динчић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Илија Ивић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Виктор Маринковић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Никола Балшић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Маја Гогић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Никола Поповић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Исидора Качаревић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Бојана Блаћанин

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Марко Петровић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Ивана Цветановић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Марија Перишић

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Невена Тодоровић

 

Стана Миликић

 

Јованка Мујовић

 

Филип Петровић

 

       Радмила Пејовић

 

Вељко Перишић

 

Исидора Миловановић

 

Никола Тодоровић

 

 Александар Петровић

 

 Сава Живадиновић

 

Милош Баштић

 

      Дарко Стојановић

 

Председник Студентског парламента:

         Стефан Јовановић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 061/ 755 18 27

Потпредседник Студентског парламента:

         Бојана Блаћанин, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 063/ 119 98 01

Генерални секретар Студентског парламента:

         Нада Божовић, 064/ 916 66 79

Студент продекан:

         Урош Петровић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 064/ 454 3498

КООРДИНАТОРИ РЕСОРА :

         Ресор за спорт: Никола Поповић, 064/ 5604818

         Ресор за наставу и науку: Илија Ивић, 061/ 172 78 09

         Ресор за међународну сарадњу: Милан Донић, 063/ 755 10 02

         Ресор за студентски стандард: Марко Петровић 062/ 611 864

         Ресор за културу: Исидора Качаревић, 064/ 511 66 46

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА:

         Катарина Тодоровић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 069/ 342 20 06

         Миленко Симић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 060/ 429 49 94

         Дијана Стефановић, d.stefanovicpravni.gmail.com, 061/441 6736

         Стефан Васић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 064/ 972 37 58

         Јована Милорадовић, j Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 069/ 120 39 95

         Виктор Маринковић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 065/ 570 88 30

         Вук Ракоњац, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 061/ 308 56 78

ЧЛАНОВИ САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА:

         Милан Донић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 063/ 755 10 02

         Маја Гогић, Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 063/ 804 18 83

         Илија Ивић, i.ivicpr Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 061/ 172 78 09

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА:

         Нада Божовић, n.bozovicpr Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 064/ 916 66 79

         Милица Вукадиновић, m.vukadinovicpr Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 069/ 557 78 12

ЧЛАН ПОТКОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТУДИРАЊА:

         Маријана Томић, 061/ 534 93 68

ЧЛАН ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ:

         Бошко Продановић, prodanovicpr Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , 061/ 270 9275

Избори за Студентски парламент су одржани 07. априла 2015. године у времену од 9 - 17 сати у холу Факултета.

Декан Правног факултета у Крагујевцу, на основу чл. 87. Статута Правног факултета у Крагујевцу, а у вези са одредбама чл. 6. ст. 1. и чл. 11. Правилника о раду Студентског парламента Правног факултета у Крагујевцу, донео је 26.03.2015. године Одлуку о расписивању избора за Студентски парламент Правног факултета у Крагујевцу.

Документација у вези избора за Студентски парламент:

--

Закон о високом образовању , чланом 56. , предвиђа да је студентски парламент орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте. Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
Право да бирају и буду бирани за чланове парламента имају сви студенти високошколске установе уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.
Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.
Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.
У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у  складу са статутом установе.

Норматива: