Почетак arrow Наставно особље arrow Избори наставника и сарадника
Конкурс за избор наставника у звању доцент
Избор наставника

К О Н К У Р С за избор једног наставника у звању доцент,
за научну област ПРАВНЕ НАУКЕ - ужу научну област Право у економији

 
Конкурс за избор наставника у звању редовни или ванредни професор
Избор наставника

К О Н К У Р С за избор једног наставника у звању ванредни или редовни професор,
за научну област ПРАВНЕ НАУКЕ - ужу Уставноправну научну област

 
Конкурс за избор наставника у звању доцент или ванредни професор
Избор наставника

Конкурс за избор наставника у звању доцент или ванредни професор
за научну област ПРАВНЕ НАУКЕ - ужу Привредноправну научну област 

 
ЈАВНО ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
Избор наставника

Др Аника Ковачевић, асистент Правног факултета у Крагујевцу, учесник на конкурсу за избор у звање доцент за ужу уставноправну научну област на Правном факултету у Крагујевцу, одржаће 

  ЈАВНО ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

на тему: "Позиција савремено парламента у систему представничке демократије"
дана 29. августа 2023. године, са почетком у 11:00 сати.

Предавање ће бити одржано у Семинар сали.
 
ЈАВНО ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
Избор наставника

Др Никола Ивковић, учесник на конкурсу за избор у звање доцент за ужу научну област Теорија државе и права на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, одржаће

ЈАВНО ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

на тему  "Појам и функције државе"
дана 29. јула 2023. године, са почетком у 12:00 сати

Предавање ће бити одржано у Семинар сали факултета (А-4)