Почетак arrow Студенти arrow Правна клиника
Правна клиника

--

На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу школске 2016/2017. године почела је са радом Правна клиника, основана као Студијско истраживачки центар - Правна клиника. Идеја о оснивању клинике потекла је од стране студената и снажно је подржана од Управе Правног факултета. Током пет година рада, инспирисани циљевима клиничког образовања и деловања, формирани су и спроведени различити програми Правне клинике из области породичног, наследног, облигационог, радног, социјалног и управног права, као и заштите од дискриминације. Полазници правне клинике су студенти виших година студија. Предавачи на Правној клиници су наставници, асистенти и сарадници Правног факултета, као и спољни сарадници - правни стручњаци (судије, адвокати, јавни бележници, јавни извршитељи, радници центара за социјални рад) и педагози.

Клиничко правно образовање има за циљ да студентима, кроз додатну стручну едукацију, омогући стицање практичних вештина неопходних за компетентно и савесно бављење правничком професијом. Студентима је пружена могућност да, уз надзор предавача, примењују право на конкретне животне ситуације и тако формирају свест о професионалној одговорности и етици у бављењу правничким занимањима.

Обука студената у оквиру Правне клинике има три фазе и траје два семестра. У првој фази студенти би требало да се упознају са правном етиком и да савладају вештине успешне комуникације - вођења интервјуа и саветовања са клијентима. Друга фаза се састоји у продубљеној едукацији студената из различитих области права. Програми обуке формирају се у складу са интересовањем студената, као и потребама корисника услуга Правне клинике. У овој фази студенти се баве усавршавањем знања о одређеним материјалноправним институтима и (ван)судским поступцима заштите везаним за област којом се на клиници баве, анализом и решавањем конкретних случајева и обучавањем у писању правних аката. Трећа фаза, у циљу да се обезбеди бесплатна правна помоћ и подршка за одређене социјално угрожене категорије грађана који често нису свесни својих права или немају могућности да на други начин остваре права која им правни поредак признаје, подразумевала је рад са стварним клијентима у просторијама Правне клинике на Правном факултету. Ступањем на снагу Закона о бесплатној правној помоћи, 1.10.2019. године, правним факултетима је дато овлашћење да пружају бесплатну правну подршку (пружање општих правних информација и попуњавање формулара) након регистрације у Регистру пружалаца. До регистрације, трећа фаза правне клинике обухвата практични рад на случајевима (студије случаја, симулације поступака и анализа случајева из праксе) у просторијама Правног факултета, судовима, адвокатским и јавнобележничким канцеларијама.

Идеја је да клиничко правничко образовање студената постане саставни део планова рада на неким наставним предметима на основним академским студијама.

Адреса Клинике је: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

--