QR код
Одлука о изменама и допунама Статута Правног факултета у Крагујевцу број 2420/2 од 05.07.2019. године
Обавештења за наставнике и сараднике

Савет Правног факултета Универзитета у Крагујевцу на основу члана 56. и 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("СГ РС" бр. 99/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чл, 14. став 4. Статута Универзитета у Крагујевцу на предлог Наставно научног већа факултета, на седници одржаној 05. јула 2019. године, донео је:

 
Пословник о раду Научно-наставног већа донет 23.09.2019.
Обавештења за наставнике и сараднике

Наставно научно веће Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 86. став 1. тачка 14. Статута факултета, на седници одржаној 23.09.2019. године донело је