Актуелни број

Година XIV, бр. 2, 2023, стр 1-81
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1402)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Јанко Муњић, СПОРАЗУМ О ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА – ПОЈАМ, СПОРНА ПИТАЊА И МОГУЋЕ ПРОЦЕСНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ (стр. 3-21)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1402.03M)

2. Никола Милосављевић, ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОДЛУЧИВАЊА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ (стр. 23-36)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1402.23M)

3. Душица Г. Ковачевић, ПАМЕТНИ УГОВОР - РЕВОЛУЦИЈА У УГОВОРНОМ ПРАВУ ИЛИ ЗАМЕНЉИВ КОНСТРУКТ? (стр. 37-50)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1402.37K

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Андрија Поповић, ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА ИЗ УГОВОРА О АЛОТМАНУ (стр. 53-63)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1402.53P)

2. Срђана Видовић, КРШЕЊЕ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ - ПРОБЛЕМ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА (стр. 65-78)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1402.65V)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)