Актуелни број

Година VII, бр. 1, 2016, стр 1-89
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 0351-2207 (Print)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Синиша Варга, СУБЈЕКТИ, ФОРМА И ПРЕДМЕТ ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (стр. 1-17)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Мирјана Кнежевић, ИЗВРШЕЊЕ НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА (стр. 19-35)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Јасмина Лабудовић Станковић, ИНСТРУМЕНТИ ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И КРИЗА У ЕВРОЗОНИ (стр. 37-51)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Драган Златовић, Маја Билић - КОЛИЗИЈА ИЗМЕЂУ ОЗНАКА ЗЕМЉОПИСНОГ ПОДРИЈЕТЛА И НАЗИВА ИНТЕРНЕТСКИХ ДОМЕНА КРОЗ АНАЛИЗУ ОДЛУКЕ ИНТЕРНЕТСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ИМЕНА И БРОЈЕВА (ICANN) О УВОЂЕЊУ НОВИХ ГЕНЕРИЧКИХ ВРШНИХ ДОМЕНА „WINE“ И „VIN“(стр. 53-68)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
5. Давор Трлин, СУДСКА КОНТРОЛА У САД И НЕКИМ ЕВРОПСКИМ УСТАВНИМ СИСТЕМИМА (стр. 41-89)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

 

Година VII, бр. 2, 2016, стр 1-128
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 0351-2207 (Print)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Нина Планојевић, СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА У ПРЕДНАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ (стр. 1-20)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Милан Палевић, Милан Рапајић - ПРАВО НА ВОДУ КАО ЉУДСКО ПРАВО И УПРАВНО-ПРАВНА РЕГУЛАЦИЈА У СРБИЈИ (стр. 21-49)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Срђан Владетић, СТВАРИ ПРЕНЕТЕ У СВОЈИНУ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА КАO ПРЕДМЕТ МИРАЗА (DOS) (стр. 51-57)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Бојан Урдаревић, СЛОБОДА СИНДИКАЛНОГ УДРУЖИВАЊА КАО ОСНОВНО КОЛЕКТИВНО ПРАВО ЗАПОСЛЕНИХ (стр. 59-69)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
5. Зоран Чворовић, ПОЈАВА И РАЗВИТАК ТЕЛЕСНИХ КАЗНИ У РУСКОМ ПРАВУ ДО XVIII ВЕКА (стр. 71-89)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
6. Данијела Лакић, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЕФЕКТИ ПРОЦЕСА ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (стр. 91-109)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
7. Војислав Бачанин, ФИНАНСИЈСКОПРАВНИ АСПЕКТ ЛОКАЛНЕ (САМО)УПРАВЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ДО 1903. ГОДИНЕ (стр. 111-128)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 

© 2010 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)