Актуелни број

Година XIV, бр. 1, 2023, стр 1-107
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1401)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Виолета Миладиновић, Милан Рапајић, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (стр. 3-18)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.03M)

2. Михајло Марковић, ЈЕМСТВО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ (стр. 19-34)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.19M)

3. Александра Секулић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОСЕБНИХ ГРУПА ПУТНИКА У АВИО-САОБРАЋАЈУ (стр. 35-49)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.35S) 

4. Рајко Раонић, ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – ТЕОРЕТСКИ И НОРМАТИВНИ ОКВИРИ (стр. 51-65)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.51R) 

5. Александра Муласмајић, СПЕЦИФИЧНОСТ РАДНОГ ОДНОСА СПОРТИСТА У ОДНОСУ НА ОПШТИ РЕЖИМ РАДНИХ ОДНОСА (стр. 67-79)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.67M) 

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Милица Јовановић, ИЗВЕШТАВАЊЕ ПОРТАЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА ЗА ВРЕМЕ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА (стр. 83-103)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1401.83J)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)