О часопису

„Гласник права“/Herald of Law је научни часопис из области права и сродних друштвених наука, који излази у штампаном облику од 1992. (са прекидом у излажењу 1998.-2015.), а у електронском облику од 2010. Следбеник је часописа «Гласник Правног факултета у Крагујевцу», основаног 1979. Од 2018. часопис се налази на листи категоризованих домаћих научних часописа за друштвене науке (право и политикологија), са ознаком М52.

„Гласник Права“ објављује научне и стручне чланке из области права и сродних друштвених наука, изабране одлуке из домаће и стране судске, управне и арбитражне праксе и њихове коментаре, законске прописе и коментаре, осврте и приказе научних и стручних књига, изабране радове студената основних, мастер и докторских студија, као и остале прилоге из правног и друштвеног живота.

„Гласник права“ се објављује два пута годишње (по правилу 30. 09. и 30. 12.), у штампаном и електронском облику (www.jura.kg.ac.rs/gp).

Поједини бројеви „Гласника права“ садрже следеће одељке:

1. Чланци (научни и стручни)
2. Научно/стручна излaгања ка конференцијама
3. Прилози (критике, полемике, дискусиони прилози)
4. Семинарски радови студената
5. Правна пракса
6. Прикази књига
7. Законодавство

За радове који ће се објавити у одељку за чланке, који садржи научне и стручне радове који су прошли кроз поступак двоструке анонимне рецензије пре објављивања, постоји додатни захтев да их за објављивање морају препоручити два рецензента. Рецензент је независни стручњак из материје на коју се односи чланак. Овај стручњак треба да обезбеди евалуацију, која показује је ли чланак вредан објављивања као рецензирани чланак и предлаже његове евентуалне измене које треба учинити пре објављивања. Рецензирање има за циљ да потврди да је један чланак вредан објављивања у Гласнику права. Прихватање рада подразумева одлуку од стране руководећег уредника, уз консултацију са уредништвом, да поднети рад треба објавити у неком од одељака часописа.

„Гласник права“ је уређен у складу са Актом о уређивању научних часописа Министра за науку и технолошки развој Републике Србије од 09.07.2009. године.

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)