О часопису

„Гласник права“ је научно-стручни часопис из области права и сродних друштвених наука у Републици Србији, основан 2009. године, који од 2010. године излази у електронском обилку (on-line), а од 2016. године и у штампаној верзији (print). Наследник је часописа „Гласник Правног факултета у Крагујевцу“ (1977-1992) односно „Гласник права“ (1992-1997) Правног факултета у Крагујевцу, који су излазили у штампаном облику.

„Гласник Права“ објављује научне и стручне чланке из области права и сродних друштвених наука, изабране одлуке из домаће и стране судске, управне и арбитражне праксе и њихове коментаре, законске прописе, осврте и приказе научних и стручних књига, изабране семинарске радове студената основних, мастер и докторских студија, као и остале прилоге из свакодневног правног и друштвеног живота.

„Гласник права“ се објављује два пута годишње у штампаном и електронском облику (www.jura.kg.ac.rs/gp).

Поједини бројеви „Гласника права“ садрже следеће одељке:

1. Чланци (научни и стручни)
2. Научно/стручна излaгања ка конференцијама
3. Прилози (критике, поломике, дискусиони прилози)
4. Семинарски радови студената
5. Правна пракса
6. Прикази књига
7. Законодавство

За радове који ће се објавити у одељку за чланке (овај одељак садржи стручне и научне радове који су прошли кроз поступак двоструке анонимне рецензије пре објављивања) постоји додатни захтев да их за објављивање мора препоручити макар један рецензент. Рецензент је независни стручњак из материје на коју се односи чланак. Овај стручњак се моли да прочита рад и обезбеди евалуацију која показује је ли чланак вредан објављивања као рецензирани чланак и предлаже било какве измене (ако су уопште потребне) које се морају учинити пре објављивања. Вршење рецензије или процес оцењивања има за циљ потврдити да је један чланак вредан и кадар да се објави у Гласнику права. Прихватање рада подразумева одлуку од стране руководећег уредника уз консултацију са уредништвом да је поднешени рад вредан објављивања у неком од одељака часописа 

„Гласник права“ је уређен у складу са Актом о уређивању научних часописа Министра за науку и технолошки развој Републике Србије од 09.07.2009. године.

 

© 2010 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)