ГП VI, бр. 1-2, 2015

Година VI, бр. 1-2, 2015, стр. 1-120
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Драгица Живојиновић, ПОЗИТИВНА НАСЛЕДНИЧКА ИЗЈАВА У СИСТЕМУ СТИЦАЊА НАСЛЕЂА IPSO IURE (стр. 1-17)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Драган Златовић, АНГЛОСАКСОНСКИ СУСТАВ ЗАШТИТЕ ОД НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ (стр. 18-46)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Мина Станчић, НАСЛЕДНА ПРАВА СУПРУЖНИКА ИЗ ИСТОПОЛНОГ БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ И ЈАВНИ ПОРЕДАК (стр. 47-64)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
4. Нела Марковић, РЕГУЛАТИВА ЕУ 261/2004 О УСПОСТАВЉАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРАВА ПУТНИКА У СЛУЧАЈУ УСКРАЋИВАЊА УКРЦАЈА, ОТКАЗИВАЊА ИЛИ ДУЖЕГ КАШЊЕЊА ЛЕТА (стр. 65-87)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
ПРИЛОЗИ
 
1. Милан Поповић, ПРИЛОГ ПРАВИЛНОМ ПРЕВОЂЕЊУ ЕНГЛЕСКИХ (АНГЛОСАКСОНСКИХ) ПРАВНИХ ТЕРМИНА (стр. 88-97)
    (pdf пун текст)    (html пун текст
 

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

1. Урош Петровић, СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЧЕКА И МЕНИЦЕ, семинарски рад из предмета Привредно право (стр. 98-120)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)