ГП V, бр. 1, 2014

Година V, бр. 1, 2014, стр. 1-91
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ  
 
1. Dragan Dakić, ELEMENTS AND SCOPE OF FREEDOM OF SPEECH IN A DEMOCRATIC SOCIETY (стр. 1-13)
    (pdf full text)    (html full text)    (html апстракт)
 
2. Вишња Милекић, ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (стр. 14-34)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Александра Павићевић, ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НАЛАЗА ИЗГУБЉЕНЕ СТВАРИ У СРПСКОМ ПРАВУ DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA (стр. 35-51)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Ajdin Huseinspahić, NASLJEDNOPRAVNI ODNOSI S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJEM DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA U BIH, S OSVRTOM NA STANJE U SRBIJI (стр. 52-73)
    (pdf pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
5. Светлана Дрљача, ПРИМЕНА БОТ МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА КОД ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (стр. 74-91)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)