ГП X, бр. 1, 2019

Година X, бр. 1, 2019, стр 3-139
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI:10.46793/GP.1001)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Сања Голијанин, УСТАВНОСУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (стр. 3-17)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.003G)

2. Слободан Даковић, ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ У НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (стр. 19-39)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.019D)

3. Милан Давидовић, ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ПОЈЕДИНАЧНУ ПРЕДСТАВКУ ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА (стр. 41-69)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.041D)

4. Радоје Брковић, МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИРИ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОДАТКЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПАЦИЈЕНТА (стр. 71-88)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.071B)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Ненад Дугалић, ОСНОВНИ МЕХАНИЗМИ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СЛУЖБИ ПОДСТИЦАЈА КОНКУРЕНТНОСТИ ИНДУСТРИЈЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ (стр. 91-105)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.091D)

2. Саво Ђурђић, ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА – ЗАКОНСКА РЕШЕЊА И ПРОТИВРЕЧНОСТИ У СУДСКОЈ ПРАКСИ (стр. 107-122)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.107DJ)

3. Драган Златовић, Анте Галић, КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД КАЗНЕНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ТВРТКЕ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (стр. 123-139)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1001.123Z)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ (стр. 141-143)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)