ГП I , бр. 2, 2010.

Година I , бр. 2, 2010, стр. 1-182
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Обрад Станојевић, ГРЦИ И РИМЉАНИ - ДАЛЕКИ СУСЕДИ (стр. 1-16)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Драган Батавељић, ФЕДЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (стр. 17-33)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Александар Тимотијевић, ПРАВО БОРАВКА РАДНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (стр. 34-47)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
4. Невенка Бачанин, ТЕОРИЈА УПРАВЕ ИВЕ КРБЕКА (стр. 48-62)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

5. Дарко Самарџић, VERFASSUNGSGERICHTE – (AUS-) WAHL VON VERFASSUNGSGERICHTERN (стр. 63-76)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

6. Јуриј Топлак – Срђан Ђорђевић, КОЛИКО ВРЕДИ ОДУЗЕТ ГЛАС НА ИЗБОРИМА? (стр. 77-86)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
7. Зоран Крстић, CHURCH BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE CIVIL SECTOR (стр. 87-90)

8. Вељко Турањанин, ЗЛОУПОТРЕБА ОПОЈНИХ ДРОГА СА АСПЕКТА НОВОГ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СА ОСВРТОМ НА СУДСКУ ПРАКСУ (стр. 91-108)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
9. Тамара Ђурђић, ПРЕДУГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ У НАЦИОНАЛНОМ И ЕВРОПСКОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ (стр. 109-134)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
10. Бојан Вајагић, ДОПИНГ КОЊА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ (стр. 135-146)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
СЕМИНАРСКИ РАДОВИ СТУДЕНАТА
 
1. Ана Петровић, БЕРЗАНСКЕ КРИЗЕ (стр. 147-168)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst
 

ПРИКАЗИ

1. Обрад Станојевић: Марко Павловић, Правна историја Света, Крагујевац, 2005. (стр. 169-182)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)