ГП II, бр. 2, 2011.

Година II , бр. 2, 2011, стр. 1-141
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Snežana Miladinović, POGLED NA SAVREMENA LEGISLATIVNA PRAVILA O PREGOVORIMA I ODGOVORNOSTI ZA PREKID PREGOVORA (стр. 1-14)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Tamás Nótári, TRANSLATIO IMPERII – НЕКА РАЗМИШЉАЊА О КОНТИНУИТЕТУ ИМПЕРИЈА У ЕВРОПСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ ТРАДИЦИЈИ (стр. 15-23)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Александра Петровић, МЕРЕ АЛТЕРНАТИВНОГ КАРАКТЕРА У НАШЕМ МАЛОЛЕТНИЧКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ – ВАСПИТНИ НАЛОЗИ И ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ (стр. 24-41)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

4. Dragan Zlatović, MEĐUNARODNE KONVENCIJE I UGOVORI KAO IZVOR ŽIGOVNOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (стр. 42-71)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
5. Милица Драгичевић, ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (стр. 72-110)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)  
 
6. Дејан Васовић, УПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (стр. 111-123)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)    
 
ПРИЛОЗИ
 
1. Dennis Solomon, ZWINGENDE BESTIMMUNGEN IM INTERNATIONALEN VERTRAGSRECHT (стр. 124-141)
    (pdf full text)    (html full text)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)