ГП IV, бр. 2, 2013

Година IV, бр. 2, 2013, стр. 1-87
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Дејан Матић, ЛУКИЋЕВО ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ДРЖАВЕ (стр. 1-18)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
2. Соња Спасојевић, ОБИМ ЗАШТИТЕ ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА И ГАРАНТОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНИХ СПЕЦИЈАЛИТЕТА У СМИСЛУ УРЕДБЕ ЕУ 1151/2012 (стр. 19-39)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Нинослав Воларевић, УГОВОР ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА И НОСИЛАЦА ОВИХ ПРАВА ПО ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (стр. 40-58)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

4. Љубо Руњић, МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ (стр. 59-87)
    (pdf latinica пун текст)    (html latinica пун текст)    (html апстракт
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)