ГП XII, бр.2, 2021

Година XII, бр. 2, 2021, стр 1-128
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1202)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Милица Маринковић, ПОЈАВА УСЛОВНЕ ОСУДЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА (стр. 3-20)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.003M)

2. Аника Ковачевић, УЛОГА МЕДИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (стр. 21-36)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.021K)

3. Јакуб Лековић, УСТАВНИ ДИЗАЈН ПОЛОЖАЈА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ (стр. 37-53)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.037L)

4. Милан Савић,  ПОНИШТАЈ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА (стр. 55-65)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.055S)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Жарко Ђорић, ИЗАЗОВИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНОГ УПРАВЉАЊА У ЗЕМЉАМА БРИКС-А (стр. 69-93)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.069DJ)

2. Дарко Божић, Амира Селимовић Маљишевић, ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (стр. 95-111)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1202.095B)

ПРИКАЗИ

1. Милош Прица: Др Зоран Јовановић, Др Стефан Андоновић, ПРАВО ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2021 (стр. 115-116)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI: 10.46793/GP.1202.115P)

IN MEMORIAM

1. Срђан Ђорђевић, Зоран Јовановић, АСИСТ. ДР СТЕФАН АНДОНОВИЋ (1991–2021) (стр. 119-120)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)

2. Зоран Јовановић, ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ (1938–2021) (стр. 121-122)
    (pdf пун текст)     (html пун текст)

3. Срђан Ђорђевић, ПРОФ. ДР ИВАН ЧУКАЛОВИЋ (1956–2021) (стр. 123-124)
    (pdf пун текст)    (html пун текст

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)