ГП III, бр. 3, 2012

Година III, бр. 3, 2012, стр. 1-82
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Милан Рапајић, О ПРАВНОЈ ДРЖАВИ И ВЛАДАВИНИ ПРАВА - НЕКА РАЗМАТРАЊА (стр. 1-27)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Јелена Јанковић, ПРАВНА ПРИРОДА УГОВОРА О РАДУ (стр. 28-44)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Драгослав Вељковић, КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ШТЕТЕ УСЛЕД УДЕСА ИЗАЗВАНОГ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ И УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ У ВЕЗИ САОБРАЋАЈНОГ УДЕСА (стр. 45-79)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

ПРИЛОЗИ
 
1. Срђан Ђорђевић, СЛОВО У СЛАВУ ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА (стр. 80-82)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)