GP I , br. 1, 2010.

Godina I , br. 1, 2010.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ

Reč urednika i dekana (html pun tekst )

ČLANCI  

1. Jasmina Labudović, PLASMANI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Srđan Đorđević, USTAVNO REŠENJE POSLANIČKOG MANDATA U SRBIJI
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Zoran Krstić, AKTUELNI CRKVENI USTAV I PROCES SEKULARIZACIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Milutin Đuričić, RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U DRŽAVNIM ŠKOLAMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt )

5. Velibor Džomić, NAČIN IZBORA SRPSKIH MITROPOLITA I PATRIJARAHA U XIX I XX VEKU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)

6. Vladimir Urošević – Zvonimir Ivanović, ULOGA INTERNETA KOD ANGAŽOVANJA POSREDNIKA U PREUZIMANJU PROTIVPRAVNO PRIBAVLjENE ROBE I NOVCA IZVRŠENJEM KRIVIČNIH DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
7. Siniša Varga, POJAM I PREDMET ŽIGA, S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKONSKU TERMINOLOGIJU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)

8. Dragutin Radosavljević, OPŠTINSKE FINANSIJE - POJAM I ISTORIJSKI RAZVOJ LOKALNIH JAVNIH FINANSIJA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
9. Sanda Ćorac, PRAVO DETETA NA OBRAZOVANJE U IZBEGLIČKOJ ROMSKOJ POPULACIJI (kamp Česmin Lug)
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
NAUČNO-STRUČNA IZLAGANJA NA KONFERENCIJAMA
 
1. Emilija Stanković, PROTECTION OF THE POOR DURING DIOCLETIAN' S REIGN (ZAŠTITA SIROMAŠNIH ZA VREME VLADE DIOKLECIJANA))
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 

PRIKAZI

1. Nina Planojević: Miroslav Lazić, Praktikum za Stvarno pravo, Niš, 2003.
    (html pun tekst)

2. Srđan Đorđević: Peter Haeberle, Ustavna država, Zagreb, 2002.
    (html pun tekst
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)