Recenziranje časopisa
  1. Uputstvo za recenzente
  2. Recenzentska izjava (word dokument)
  3. Obrazac recenzije (word dokument)
  4. Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBBIS (word dokument)
  5. Autorska izjava - obrazac (word dokument)
 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)