Aktuelni broj

Godina XIII, br. 2, 2022, str 1-73
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print))
(DOI: 10.46793/GP.1302)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Miodrag Pešić, LJUDSKA PRAVA NA RADNOM MJESTU – PRAVO NA PRIVATNOST
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1302.03P)

2. Mirko Voštinić, VIŠESTRUKI POVRAT U POZITIVNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1302.25V)

STRUČNI RADOVI

1. Jasmina Rajković, NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA PO ZAKONU O ORUŽJU I MUNICIJI U REPUBLICI SRBIJI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1302.39R)

2. Milica Anđelić, OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI: LEGE LATA I EVROPSKI STANDARDI
    (pdf engleski pun tekst)    (html engleski pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1302.55A)

PRIKAZI

1. Stefan Milić: Dr Miloš Prica, PRAVNA DRŽAVA I MEDIJI – KANONI MEDIJSKOG PRAVA, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2021.
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (DOI: 10.46793/GP.1302.69M)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)