Aktuelni broj

Godina XIV, br. 2, 2023, str 1-81
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print))
(DOI: 10.46793/GP.1402)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Janko Munjić, SPORAZUM O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA – POJAM, SPORNA PITANJA I MOGUĆE PROCESNE ZLOUPOTREBE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1402.03M)

2. Nikola Milosavljević, PRAVNO REGULISANJE ODLUČIVANJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1402.23M)

3. Dušica G. Kovačević, PAMETNI UGOVOR - REVOLUCIJA U UGOVORNOM PRAVU ILI ZAMENLJIV KONSTRUKT?
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1402.37K

STRUČNI RADOVI

1. Andrija Popović, OBAVEZE UGOVORNIH STRANA IZ UGOVORA O ALOTMANU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1402.53P)

2. Srđana Vidović, KRŠENJE PRETPOSTAVKE NEVINOSTI - PROBLEM SAVREMENOG DRUŠTVA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)    (DOI: 10.46793/GP.1402.65V)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)