GP II, br. 1, 2011.

Godina II , br. 1, 2011.
UDC 34 (05)              ISSN 1821-4630 (Online)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Andrzej Konrad Piasecki, LOKALNA DIREKTNA DEMOKRATIJA U EVROPSKIM DRŽAVAMA - SLIČNOSTI I RAZLIKE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Ilija Zindović, PRAVNA PRIRODA I ODNOSI IZ UGOVORA O FAKTORINGU
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Milica Dragičević, ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA
    (html pun tekst)    (html apstrakt
 
NAUČNA/STRUČNA IZLAGANJA NA KONFERENCIJAMA
 
1. Nenad Đurđević, NACRT ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH NEPOKRETNIH STVARI CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA – RESTITUCIJA ILI POTPUNO ODUZIMANjE IMOVINE CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U CRNOJ GORI
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Zoran Krstić, HOW TO PRESERVE AND PROMOTE THE VALUES AND THE IDENTITY OF EUROPE FACING GLOBALIZATION?
    (html full text)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)