GP VII br. 1, 2016

Godina VII, br. 1, 2016, str 1-89
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Siniša Varga, SUBJEKTI, FORMA I PREDMET OZBILJNE UPOTREBE ŽIGA EVROPSKE UNIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Mirjana Knežević, IZVRŠENJE NA AKCIJAMA I UDELIMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Jasmina Labudović Stanković, INSTRUMENTI EVROPSKE CENTRALNE BANKE I KRIZA U EVROZONI
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Dragan Zlatović, Maja Bilić - KOLIZIJA IZMEĐU OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I NAZIVA INTERNETSKIH DOMENA KROZ ANALIZU ODLUKE INTERNETSKE KORPORACIJE ZA DODJELU IMENA I BROJEVA (ICANN) O UVOĐENJU NOVIH GENERIČKIH VRŠNIH DOMENA „WINE“ I „VIN“
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
5. Davor Trlin, SUDSKA KONTROLA U SAD I NEKIM EVROPSKIM USTAVNIM SISTEMIMA
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)