Методологија научно истраживачког рада

Методологија научно истраживачког рада је обавезни предмет на првој години Докторских студија, који се изучава у првом семестру (10 ЕСПБ).

СИЛАБУС

Овде можете преузети Силабус наставног предмета Методологија научно-истраживачког рада, од школске 2013/2014. године.

Овде можете преузети Силабус наставног предмета Методологија научно-истраживачког рада, од школске 2021/2022. године. 

ПЛАН РАДА

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2013/2014. године. 

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2014/2015. године. 

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2015/2016. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2016/2017. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2017/2018. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2018/2019. године. 

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2019/2020. године.  

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2020/2021. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2021/2022. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада од школске 2022/2023. године.  

НАСТАВНИЦИ

Наставне активности на предмету у школској 2009/2010. години изводи:

Проф. др Срђан Ђорђевић, редовни професор

КОНСУЛТАЦИЈЕ

Термини редовних и предиспитних консултација су наведени у Плану рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада

ИСПИТНА ПИТАЊА

Испитна питања на предмету су наведена у Плану рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада

СЕМИНАРСКЕ ТЕМЕ

Теме семинарских радова су наведене у Плану рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада

ЛИТЕРАТУРА

Литература је наведена у Плану рада на наставном предмету Методологија научно-истраживачког рада

НАСТАВНИ ДОКУМЕНТИ

Овде можете преузети следеће наставне документе: