Почетак arrow Студије arrow Мастер студије
Мастер студије

--

Врста студија: академске студије

Назив студијског програма: мастер академске студије права

Циљеви студијског програма: оспособљавање студената за самосталну и креативну примену и развој стручних и научних достигнућа у области права, упис докторских студија права и запошљавање на правним и другим одговарајућим пословима у јавном и приватном сектору.

Исход процеса учења: општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности које дипломираном студенту омогућавају квалитетно и компетентно обављање правних и других послова у земљи и иностранству и даље стручно усавршавање.

Академски назив: „мастер – правник“

Начин извођења студија:  студије се организују као једносеместралне, са укупним фондом наставе од 600 часова активне наставе у току једне школске године.

Студијски програм садржи једанаест модула и реализује се кроз различите облике активне наставе (предавања, вежбе, студијски истраживачки рад) и ангажовања студената.

Програм предвиђа обавезу завршног (мастер) рада. Тема завршног рада се може изабрати из било ког обавезног или изборног предмета у оквиру изабраног модула програма мастер академских студија права.

Трајање студија: 1 година (2 семестара)

Услови за упис на студијски програм:  програм може уписати кандидат који је завршио основне академске студије права на Правном факултету у Крагујевцу са најмање 240 ЕСПБ.

Програм мастер академских студија могу уписати и студенти који су завршили основне академске студије на другом правном факултету и стекли 240 ЕСПБ бодова, под условима предвиђеним Правилником о основним и мастер академским студијама. Право на упис, у складу са поменутим Правилником, имају и студенти који су завршили основне академске студије и стекли 240 ЕСПБ бодова на сродном факултету друштвено хуманистичких наука, ако се наставни планови, програми и уџбеничка литература подударају са студијским програмом Правног факултета у Крагујевцу.

Кандидат који је завршио основне академске студије права на другом правном факултету у РС или иностранству може се уписати на мастер академске студије на Правном факултету у Крагујевцу и под друкчијим условима уколико су они предвиђени споразумом овог Факултета и другог правног факултета у РС или иностранству.

--