Почетак arrow Студије arrow Докторске студије arrow Предмети arrow Обавезни предмети arrow Писање и презентовање научних радова
Писање и презентовање научних радова

Писање и презентовање научних радова је обавезни предмет на првој години Докторских студија, који се изучава у првом семестру (12 ЕСПБ).

СИЛАБУС

Овде можете преузети  Силабус наставног предмета Писање и презентовање научних радова, од школске 2013/2014. године.

ПЛАН РАДА

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2013/2014. године. 

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2014/2015. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2015/2016. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2016/2017. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2017/2018. године.

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2018/2019. године

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2019/2020. године 

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2020/2021. године

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2021/2022. године

Овде можете преузети План рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова од школске 2022/2023. године

НАСТАВНИЦИ

Подаци о наставницима су наведени у Плану рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова

КОНСУЛТАЦИЈЕ

Термини редовних и предиспитних консултација су наведени у Плану рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова

ИСПИТНА ПИТАЊА

Испитна питања на предмету су наведена у Плану рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова

СЕМИНАРСКЕ ТЕМЕ

Теме семинарских радова су наведене у Плану рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова

ЛИТЕРАТУРА

Литература је наведена у Плану рада на наставном предмету Писање и презентовање научних радова

НАСТАВНИ ДОКУМЕНТИ

Овде можете преузети следеће наставне документе: