ГП I , бр. 1, 2010.

Година I , бр. 1, 2010, стр. 1-158
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ

Реч уредника и декана (стр. 1-2) (pdf пун текст)

ЧЛАНЦИ  

1. Јасмина Лабудовић, ПЛАСМАНИ ДРУШТАВA ЗA ОСИГУРAЊЕ ЖИВОТА (стр. 3-32)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Срђан Ђорђевић, УСТАВНО РЕШЕЊЕ ПОСЛАНИЧКОГ МАНДАТА У СРБИЈИ (стр. 33-44)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
3. Зоран Крстић, АКТУЕЛНИ ЦРКВЕНИ УСТАВ И ПРОЦЕС СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ (стр. 45-55)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
4. Милутин Ђуричић, РЕЛИГИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У ДРЖАВНИМ ШКОЛАМА (стр. 56-68)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )

5. Велибор Џомић, НАЧИН ИЗБОРА СРПСКИХ МИТРОПОЛИТА И ПАТРИЈАРАХА У XIX И XX ВЕКУ (стр. 69-82)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )

6. Владимир Урошевић – Звонимир Ивановић, УЛОГА ИНТЕРНЕТА КОД АНГАЖОВАЊА ПОСРЕДНИКА У ПРЕУЗИМАЊУ ПРОТИВПРАВНО ПРИБАВЉЕНЕ РОБЕ И НОВЦА ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА (стр. 83-95)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
7. Синиша Варга, ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ ЖИГА, С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЗАКОНСКУ ТЕРМИНОЛОГИЈУ (стр. 96-116)

8. Драгутин Радосављевић, ОПШТИНСКЕ ФИНАНСИЈЕ -  ПОЈАМ И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА (стр. 117-133)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
9. Санда Ћорац, ПРАВО ДЕТЕТА НА ОБРАЗОВАЊЕ У ИЗБЕГЛИЧКОЈ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ (камп Чесмин Луг) (стр. 134-144)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 
НАУЧНО-СТРУЧНА ИЗЛАГАЊА НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА
 
1. Емилија Станковић, PROTECTION OF THE POOR DURING DIOCLETIAN' S REIGN (Заштита сиромашних за време владе Диоклецијана) (стр. 145-152)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт )
 

ПРИКАЗИ

1. Нина Планојевић: Мирослав Лазић, Практикум за Стварно право, Ниш, 2003. (стр. 153-155)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)

2. Срђан Ђорђевић: Peter Haeberle, Ustavna država, Загреб, 2002. (стр. 156-158)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)