ГП XII, бр.1, 2021

Година XII, бр. 1, 2021, стр 3-121
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1201)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Јована Брашић Стојановић, СТАБИЛИЗАЦИОНА КЛАУЗУЛА У УГОВОРУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА ВОДИ“ (стр. 3-16)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.003B)

2. Војин Чекрлић, УОБИЧАЈЕНО БОРАВИШТЕ КАО ОСНОВНА ТАЧКА ВЕЗИВАЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА НАСЛЕЂИВАЊЕ ИЗ ЧЛ. 21, СТ. 1 ЕУ УРЕДБЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ (стр. 17-34)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.017C)

3. Едина Кочан, УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ХРВАТСКОГ И СЛОВЕНАЧКОГ ПРАВА ГРАЂЕЊА (стр. 35-51)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.035K)

4. Зоран Магделинић, ПРАВНИ И БЕЗБЈЕДОНОСНИ АСПЕКТИ РАДА НА ЦРНО У ЦРНОЈ ГОРИ (стр. 53-65)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.053M)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Бобан Видојевић, НАЧЕЛО ТРИПАРТИЗМА И ЊЕГОВ НАСТАНАК (стр. 69-87)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.069V)

2. Ружица Кијевчанин, ПРАВО НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА (стр. 89-101)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.089K)

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

1. Стефан Милић, ПОЛИТИЧКА КОНТРОЛА УПРАВЕ (стр. 105-117)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1201.105M)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)