ГП X, бр. 2, 2019

Година X, бр. 2, 2019, стр 3-165
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1002)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Снежана Соковић, КРИМИНАЛИТЕТ (И)МИГРАНАТА  – ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТАЊЕ У СРБИЈИ (стр. 3-15)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.003S)

2. Вељко Турањанин, ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИХ МИГРАНАТА СА И БЕЗ ПРАТЊЕ ПРЕМА СТАВОВИМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА (стр. 17-36)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.017T)

3. Зоран Чворовић, РЕЛАЦИЈА У ЧЛАНУ 181 ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА И У СРЕДЊОВЕКОВНИМ РУСКИМ ПРАВНИМ СПОМЕНИЦИМА (стр. 37-50)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.037C)

4. Милица Маринковић, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАЗНЕ ПРЕМА ФРАНЦУСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1810. ГОДИНЕ (стр. 51-66)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.051M)

5. Зоран Јовановић, ТОК ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (стр. 67-79)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.067J)

6. Борко Михаjловић, ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ЧЛАНА УПРАВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА: НОВА САНКЦИЈА ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ У СРПСКОМ ПРАВУ (стр. 81-90)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.081M)

7. Јелена Чановић, КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВНИХ ЛЕКОВА, ПОСЕБНО У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И КРОЗ ПОЛОЖАЈ УМЕШАЧА (стр. 91-115)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.091C)

8. Ненад Дугалић, МЕСТО ЗЕМАЉА БРИКС-а НА ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМСКОЈ МАПИ СВЕТА (стр. 117-128)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI:10.46793/GP.1002.117D)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Тијанa Баћовић, ФОРМА УГОВОРА О ПОКЛОНУ (стр. 131-146)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.131B)

2. Дејан Симић, ДЕМОКРАТИЈА У ЕРИ ПОСТСУВЕРЕНОСТИ (стр. 147-157)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1002.147S)

ПРИКАЗИ

1. Александар Петров: Зоран С. Голубовић, НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПОЛИЦИЈСКА РЕАКЦИЈА, Партенон, Београд, 2018 (стр. 161-165)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI:10.46793/GP.1002.161P)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)