ГП XI, бр.2, 2020

Година XI, бр. 2, 2020, стр 3-139
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1102)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Александра Павићевић, ФИДУЦИЈАРНИ ПРЕНОС СВОЈИНЕ КАО ПРАВО РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА (стр. 3-18)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.03P)

2. Санда Ћорац, ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА - НЕКИ ОД УСЛОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ СА АСПЕКТА СУДСКЕ ПРАКСЕ (стр. 19-35)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.19C)

3. Јелена Чановић, ИНТЕРВЕНЦИЈСКО ДЕЈСТВО ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ (стр. 37-50)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.37C)

4. Никола Милосављевић, СТИЦАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРЕДУЗЕЋЕМ ПРОМЕНОМ ИМОВИНСКОГ РЕЖИМА НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА ПУТЕМ БРАЧНОГ УГОВОРА (стр. 51-63)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.51N)

5. Никола Ивковић, СИСТЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВРЕМЕНОЈ УСТАВНОЈ ДРЖАВИ (стр. 65-80)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.65I)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Борко Михајловић, ОДРЖИВО КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ КАО УСЛОВ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА (стр. 83-99)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.83M)

2. Предраг Црноглавац, ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (стр. 101-117)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1102.101C)

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

1. Филип Новаковић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО-УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ (стр. 121-139)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI:10.46793/GP.1102.121N)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)