ГП XIII, бр.2, 2022

Година XIII, бр. 2, 2022, стр 1-73
(pdf пун текст)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)
(DOI: 10.46793/GP.1302)

САДРЖАЈ

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Миодраг Пешић, ЉУДСКА ПРАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ – ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ (стр. 3-23)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1302.03P)

2. Мирко Воштинић, ВИШЕСТРУКИ ПОВРАТ У ПОЗИТИВНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ (стр. 25-35)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1302.25V)

СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Јасмина Рајковић, НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ПО ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (стр. 39-53)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1302.39R)

2. Милица Анђелић, ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ: LEGE LATA И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ (стр. 55-65)
    (pdf енглески пун текст)    (html енглески пун текст)    (html апстракт)    (DOI: 10.46793/GP.1302.55A)

ПРИКАЗИ

1. Стефан Милић: Др Милош Прица, ПРАВНА ДРЖАВА И МЕДИЈИ – КАНОНИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2021 (стр. 69-70)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (DOI: 10.46793/GP.1302.69M)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)