ГП I , бр. 3, 2010.

Година I , бр. 3, 2010, стр. 1-170
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Marko Verović - Dragan Zlatović, PROGLAŠAVANJE ZNAKOVA RAZLIKOVANJA NIŠTAVIM U SUVREMENOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (стр. 1-43)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Ненад Ђурђевић, МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ОДНОСА СПОРТА И ЗДРАВЉА (стр. 44-80)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
3. Владимир Шебек, ФЕНОМЕНОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА ХОМИЦИДА И ХОМИЦИДАНАТА (стр. 81-111)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
4. Mousa Ml. Elbasha, A LEGAL EXAMINATION OF KOSOVO'S INDEPENDENCE (стр. 112-119)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

5. Свето Пурић, ПОЉОПРИВРЕДА КАО БИЗНИС И КАО НАЧИН ЖИВОТА (стр. 120-128)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)

6. Бојан Јанковић, ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА (стр. 129-154)
    (pdf пун текст)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
7. Снежана Радојичић, УЛОГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У ОТКРИВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБА У ПРИВРЕДИ (стр. 155-170)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)