ГП IV, бр. 3, 2013

Година IV, бр. 3, 2013, стр. 1-96
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ  
 
1. Зоран Чворовић, ЗАТВОР У МОСКОВСКОМ ЦАРСТВУ ( XVI и XVII век) (стр. 1-20)
    (pdf пун текст)    (html пун tekst)    (html апстракт)
 
2. Marija Medić – Dragan Zlatović, LICENCIJA ŽIGA U NOVOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (стр. 21-53)
    (pdf latinica pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html latinica apstrakt)
 
3. Вељко Турањанин – Вишња Милекић, ОСНОВНИ ОБЛИК КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА ИЛИ ЈАВНОМ СКУПУ КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУ (стр. 54-70)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
4. Јелена Вучковић, ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ У НОРДИЈСКИМ И БАЛТИЧКИМ ДРЖАВАМА (стр. 71-81)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)

ПРИЛОЗИ
 
5. Срђан Ђорђевић, О уставу кроз причу (стр. 82-85)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)

ПРИКАЗИ КЊИГА

6. Милан Рапајић: Драган Милков, Управно право III - контрола управе, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, Нови Сад 2013. (стр. 90-96)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)