ГП VI, бр. 3, 2015

Година VI, бр. 3, 2015, стр. 1-68
UDC 34 (05)                     ISSN 1821-4630 (Online)

САДРЖАЈ


ЧЛАНЦИ  

1. Милена Петровић, ПРОРОГАЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА ПОТРОШАЧКЕ СПОРОВЕ СА СТРАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ: РЕШЕЊА ПРАВА ЕУ И ПРАВА СРБИЈЕ (стр. 1-21)
    (pdf latinica pun tekst)    (html latinica pun tekst)    (html апстракт)
 
2. Соња Лучић, ОВЛАШЋЕЊЕ АУТОРА НА ПРАВИЧНУ НАКНАДУ У СЛУЧАЈУ УМНОЖАВАЊА АУТОРСКОГ ДЕЛА ЗА ПРИВАТНУ УПОТРЕБУ (стр. 22-40)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт)
 
3. Зоран Јовановић, КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА У ПОЈЕДИНИМ ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА (стр. 41-63)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)    (html апстракт )
 
ПРИКАЗИ КЊИГА
 
1. Аника Јаковљевић, Приказ књиге: др Предраг Димитријевић, УПРАВНО ПРАВО, ОПШТИ ДЕО, „Свен“, Ниш, 2014, 625 страница (стр. 64-68)
    (pdf пун текст)    (html пун текст)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)