GP VII br. 2, 2016

Godina VII, br. 2, 2016, str 1-128
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ


ČLANCI  

1. Nina Planojević, STICANJE I TRAJANJE PRAVA GRAĐENJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
2. Milan Palević, Milan Rapajić - PRAVO NA VODU KAO LJUDSKO PRAVO I UPRAVNO-PRAVNA REGULACIJA U SRBIJI
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
3. Srđan Vladetić, STVARI PRENETE U SVOJINU RADI OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA KAO PREDMET MIRAZA (DOS)
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
4. Bojan Urdarević, SLOBODA SINDIKALNOG UDRUŽIVANJA KAO OSNOVNO KOLEKTIVNO PRAVO ZAPOSLENIH
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
5. Zoran Čvorović, POJAVA I RAZVITAK TELESNIH KAZNI U RUSKOM PRAVU DO XVIII VEKA
    (html ćirilica pun tekst)    (html apstrakt)
 
6. Danijela Lakić, INSTITUCIONALNI EFEKTI PROCESA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
7. Vojislav Bačanin, FINANSIJSKOPRAVNI ASPEKT LOKALNE (SAMO)UPRAVE U KRALJEVINI SRBIJI DO 1903. GODINE
    (html pun tekst)    (html apstrakt)
 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)