GP X br. 2, 2019

Godina X, br. 2, 2019, str 3-165
(pdf ćirilica pun tekst)

UDC 34 (05)    ISSN 1821-4630 (Online)    ISSN 1450-8176 (Print)

SADRŽAJ

NAUČNI RADOVI

1. Snežana Soković, KRIMINALITET (I)MIGRANATA – OPŠTE KARAKTERISTIKE I STANjE U SRBIJI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Veljko Turanjanin, LIŠENjE SLOBODE MALOLETNIH MIGRANATA SA I BEZ PRATNjE PREMA STAVOVIMA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

3. Zoran Čvorović, RELACIJA U ČLANU 181 DUŠANOVOG ZAKONIKA I U SREDNjOVEKOVNIM RUSKIM PRAVNIM SPOMENICIMA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

4. Milica Marinković, INDIVIDUALIZACIJA KAZNE PREMA FRANCUSKOM KRIVIČNOM ZAKONIKU OD 1810. GODINE
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

5. Zoran Jovanović, TOK POSTUPKA DO DONOŠENjA REŠENjA PO NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

6. Borko Mihajlović, DISKVALIFIKACIJA ČLANA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA: NOVA SANKCIJA ZA POVREDU DUŽNOSTI PRIJAVLjIVANjA POSLOVA I RADNjI SA LIČNIM INTERESOM U SRPSKOM PRAVU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

7. Jelena Čanović, KARAKTERISTIKE PRAVNIH LEKOVA, POSEBNO U PARNIČNOM POSTUPKU I KROZ POLOŽAJ UMEŠAČA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

8. Nenad Dugalić, MESTO ZEMALjA BRIKS-a NA GLOBALNOJ EKONOMSKOJ MAPI SVETA
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

STRUČNI RADOVI

1. Tijana Baćović, FORMA UGOVORA O POKLONU
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

2. Dejan Simić, DEMOKRATIJA U ERI POSTSUVERENOSTI
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)    (html apstrakt)

PRIKAZI

1. Aleksandar Petrov: Zoran S. Golubović, NASILjE U PORODICI I POLICIJSKA REAKCIJA, Partenon, Beograd, 2018
    (pdf ćirilica pun tekst)    (html pun tekst)

UPUTSTVO ZA AUTORE
    (pdf ćirilica pun tekst)

 
[ Назад ]

© 1992 Гласник права (Glasnik prava/Herald of Law) / Правни факултет у Крагујевцу
ISSN 1821-4630 (Online)