Распоред предавања, вежби и предиспитне активности

Календар наставних активности:

Зимски семестар

Предавања почињу 20.11.2023. а завршавају се 19.1.2024. године
Вежбе почињу 27.11.2023. а завршавају се 26.1.2024. године

Летњи семестар

Предавања почињу 19.2.2024. а завршавају се 5.4.2024. године
Вежбе почињу 26.2.2024 а завршавају се 12.4.2024. године

Предавања и вежбе: