Почетак arrow Студије arrow Мастер студије arrow Упис на мастер студије
ПРОДУЖЕН ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК
УСЛЕД ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ,
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 17. НОВЕМБРА 
 
УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

кандидатa са коначне ранг листе у трећем уписном року:

Упис ће се обавити у периоду
од 06.11. до 07.11. 17.11. 2023.године од 9:00 до 15:00 часова

Детаљније...
 
Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије права у школској 2023/2024.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
Т Р Е Ћ И   К О Н К У Р С Н И   Р О К
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2023/2024. години

УСЛЕД ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ,
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 17. НОВЕМБРА 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 113 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2023/2024. години, за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

Детаљније...