Почетак arrow Студије arrow Мастер студије arrow Упис на мастер студије
Конкурс за упис на мастер академске студије права у 2022/2023. - допунски рок

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
ДОПУНСКИ КОНКУРСНИ РОК
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА у школској 2022/2023.години

Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 65 самофинансирајућих студената на мастер академске студије права, у школској 2022/2023. години за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

Детаљније...