Почетак arrow Студије arrow Мастер студије arrow Упис на мастер студије arrow Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије права у школској 2023/2024.
Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије права у школској 2023/2024.
уторак, 17 октобар 2023

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
Т Р Е Ћ И   К О Н К У Р С Н И   Р О К
ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
у школској 2023/2024. години

УСЛЕД ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ,
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 17. НОВЕМБРА 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 113 студената који плаћају школарину на мастер академске студије права, у школској 2023/2024. години, за стицање академског назива - мастер правник, на следећим модулима:

 • ЕВОЛУЦИЈА МОДЕРНОГ ПРАВА 
 • ТЕОРИЈСКОПРАВНИ 
 • ГРАЂАНСКО ПРАВО 1 (УГОВОРНО ПРАВО) 
 • ГРАЂАНСКО ПРАВО 2 (ДОМАЋЕ И УПОРЕДНО ГРАЂАНСКО ПРАВО) 
 • КРИВИЧНО ПРАВО 
 • ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ 
 • ПРИМЕЊЕНА РЕТОРИКА - ЈАВНИ НАСТУПИ 
 • РАДНО ПРАВО 
 • УСТАВНО-ПРАВНИ 
 • ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 • МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 
 • УПРАВНОПРАВНИ 
 • УГОВОРИ У ПРИВРЕДИ 
 • КОМПАНИЈСКО ПРАВО 
 • ЦРКВЕНО ПРАВО 

На мастер академске студије права може се уписати:

 1. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова. 
 2. Лице које је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу завршило основне четворогодишње студије права по наставном плану и програму који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
 3. Лице које је завршило основне академске студије права и остварило 240 ЕСП бодова односно лице које је завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању на правном факултету чији је оснивач Република Србија. 
 4. Лице које је завршило основне академске студије и остварило 240 ЕСП бодова на неком другом правном факултету чији оснивач није Република Србија или основне академске студије на другом сродном факултету друштвено-хуманистичких наука под условом да се студијски програми и уџбеничка литература подударају са наставним планом и програмом Факултета. 
 5. Лице које је завршило основне академске студије наведене у тачки 4. а наведени планови, програми и уџбеничка литература се не подударају, може се уписати на мастер академске студије уколико претходно положи одговарајуће допунске испите са Oсновних академских студија права Правног факултета Универзитета у Крагујевцу које одреди Комисија за упис. Допунски испити се могу полагати после уписа али пре полагања испита са Мастер академских студија. 
 6. Лице које је било уписано на последипломске магистарске студије права али их није завршило. 
 7. Лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави уз претходну нострификацију дипломе.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу просечне оцене постигнуте на основним академским студијама и дужине студирања.

Школарина: 95.000 динара. Накнада за спровођење конкурсног поступка - 9.500 динара

Пријављивање на конкурс - од 19. ОКТОБРА 2023. године до 31. ОКТОБРА 17. НОВЕМБРА 2023. године

Пријаве се могу подносити лично Студентској служби од 09,00-15,00 часова сваког радног дана или електронски на мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс
 • Доказ о уплати накнаде од 9.500 динара на рачун 840-999666-79 (прималац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу; сврха: накнада за пријаву на конкурс за упис на МАС) 
 • Фотокопија дипломе претходних студија (оригинал на увид)
 • Извод из МКР
 • Уверење о држављанству
 • Кандидати који су завршили други сродан факултет поред наведеног подносе уверење о положеним испитима, сертификат о познавању страног језика (уколико нису полагали страни језик на факултету) и план и програм факултета који су завршили.

Додатне информације: 062/354-679.

 
< Претходно   Следеће >